ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON

Verzió: 3.

Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők

Bobdent Fogászati Kft.

Tartalomjegyzék

 

(Weboldalon keresztül történő) kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés – 3

Rögzített vonalú telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata – 3

Emlékeztető sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés – 3

Hírlevél feliratkozás és küldés során megvalósuló adatkezelés tájékoztatójának összefoglaló táblázata – 4

Ügyfélelégedettség mérés kapcsán történő adatkezelés – 4

Visszahívás kérésével kapcsolatos adatkezelés – 4

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés – 5

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés – 5

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése – 5

Összefoglaló adatkezelési tájékoztató a Bobdent Fogászati Kft. által alkalmazott nyilatkozatokban rögzített személyes és különleges adatok kapcsán – 6

A fogászati klinikán végzett egyéb más, páciensek és kísérőik szempontjából releváns adatkezelések tájékoztatói – 9

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés – 10

Kamerarendszer üzemeltetés során történő adatkezelés – 11

Implantátumok nyilvántartása során történő adatkezelés – 12

Kezelési tervvel kapcsolatos adatkezelés – 13

Nobel certificate (garancia kártya) kiküldésével kapcsolatos adatkezelés – 14

Kezelési díj visszafizéséről szóló nyilatkozatban történő adatkezelés – 14

Panasztétel során történő adatkezelés – 14

Adatbiztonsági intézkedések – 15

További érdemi információk – 15

Érintetti jogok és joggyakorlás – 15

(Weboldalon keresztül történő) kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
AdatkörCélJogalapTárolási idő
névazonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1)

a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail címazonosítás, kapcsolattartás
telefonszámkapcsolattartás
kérdés, kérésválaszadás, tájékoztatás
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében

ölt testet

captcha kód (weboldalon)annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való

megfelelésben ölt testet

beküldés időpontjakérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt

testet

adott válasz tartalma, időpontjaválaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt

testet.

 

Előjegyzés (időpontegyeztetés/bejelentkezés) rendelőbe
érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet
Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
AdatkörCélJogalapTárolási idő
névazonosítás

hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig, ha szakmailag indokolt, az egészségügyi dokumentáció részét képezi
e-mail cím

azonosítás,

kapcsolattartás

telefonszámkapcsolattartás
időpont*szolgáltatás biztosításához szükséges
szolgáltatás/ellátás/egyéb információfelkészülés, megfelelő feltételek biztosítása

 

Rögzített vonalú telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a rögzített vonal üzemeltetéséhez: Adatfeldolgozó neve: Opennetworks Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Cégjegyzékszám: 01-09-723926

Elérhetőség: +36 1 999 6000

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
minőségjavítás,önkéntesMinden természetes személy, ideértvehívás1 évig, panaszérintettek
kapcsolattartáshozzájárulásszervezet  nevében,  képviseletébenazonosítójaesetén az 1997. 
nyomonkövetése, az érintetti, eljáró természetes személyt is, aki aérintett neveévi          CLIV. 
felhasználói       igények       és rögzített  vonalú  ügyfélszolgálatontelefonszámtörvény 
problémák dokumentálása és keresztül  kíván  az  Adatkezelővelérintett hangjaalapján 5 évig 
hatékonyabb elintézése kapcsolatba       kerülni,       kapcsolatothívás  
  tartaniidőpontja  
   a  beszélgetés  
   során  
   megadott  
   személyes  
   adatok  

 

Emlékeztető sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a           címzett            érintettÖnkéntesMinden        természetesNév,Cél        megvalósulásáig,érintettek
tájékoztatása, emlékeztetésehozzájárulásszemély,                     akitelefonszám,érintett kérésére törlésig 
a lefoglalt időpontról emlékeztető sms-t kéridőpont  

Hírlevél feliratkozás és küldés során megvalósuló adatkezelés tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél:a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres eseményeiről, híreiről, szolgáltatásairól.tájékoztatásaazAdatkezelőlegújabbakcióiról,
Érintettek:Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél küldő szolgáltatásra feliratkozik
Forrás:érintettek
Kezelt adat köre:Cél:Jogalap:Tárolási idő:
név*azonosítás

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6.  cikk  (1)  a)  pontja  és

Reklámtv. 6. § (1) bek.)

érintett leiratkozásáig
e-mail cím*azonosítás és hírlevél kiküldése

technikai adat: feliratkozás* és

leiratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás
Adattovábbítás, adatfeldolgozás:Az adatbázis tárolását, a hírlevelek kiküldését, a leiratkozást és a statisztikák vezetését a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), mint adatfeldolgozó végzi.

Automatizált

profilalkotás:

döntéshozatal,Nem történik.
          

 

Ügyfélelégedettség mérés kapcsán történő adatkezelés

Cél:a visszajelzések alapján a minőség, az elégedettség javítása (emberi, fizikai és más erőforrások vonatkozásában), esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás
Érintettek:Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt (függetlenül a jogalaptól)
Forrás:Érintettek
Jogalap:az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
Magyarázat:

Adatkezelő jogos érdeke abban ölt testet, hogy az érintettektől (páciensektől) visszajelzést kapjon, hogy folyamatait, működését, szolgáltatásait hogyan tudja még jobbá, egyszerűbbé, könnyebbé, felhasználóbarátabbá tenni, továbbá, hogy megismerje a Munkatársak hozzáállását, magatartását bevetett gyakorlatait, a kialakított fizikai környezettel, elektronikus felületek műkődésével kapcsolatos véleményt, és ha szükséges, megfelelő lépéseket tudjon tenni.

Ezek alapján az Adatkezelő megkeresheti az érintettet ügyfélelegedettség mérése céljából akkor is, ha nem járult hozzá előzetesen, de nem keresi meg, ha a hozzájárulását visszavonta vagy megtagadta.

Adatkategória:

Kiküldéshez: Név, e-mail cím, esetleges panasz

Kérdőív kitöltéséhez: A kérdésekre adott válaszok anonim módon is kezelhetők, amennyiben a kérdőív végén nem kér visszahívást

Időtartam:cél megvalósulásáig (ideértve a szükséges javítás végrehajtását is), de maximum 1 évig; panasz esetén 5 évig
Adattovábbítás:hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén
Automatizált adatkezelés, profilalkotás:Automatizált adatkezelés, profilalkotás nem történik.

 

Visszahívás kérésével kapcsolatos adatkezelés

Minden természetes személy, aki a visszahívás kérés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Cél: a kérésnek megfelelő szakmai tartalmú visszahívás indítása
AdatkörCélJogalapTárolási idő
névazonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1)

a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési

kérelemig

e-mail címazonosítás, kapcsolattartás
telefonszámvisszahívás

 

üzenetvisszahívás témája, tartalma  
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében

ölt testet

captcha kód (weboldalon)annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való

megfelelésben ölt testet

beküldés időpontjakérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt

testet

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Adatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják,

kedvelik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
célja a weboldaljogos érdek (GDPRWeboldalt látogató,név,       telefonszám,30 napigÉrintettek
rendeltetésszerű és6. cikk (1) f) pontja)adatok általidőpont,  választott  
színvonalas beazonosítható vagyszolgáltatás  
működésének beazonosított természetes   
biztosítása személyek   

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a jelentkezés ésönkéntesMinden természetesLásd a jelentkezéscél megvalósulásáig,Érintettek
kiválasztás lehetővéhozzájárulásszemély, aki azadatköreitvagy                  külön 
tétele, valamint a Adatkezelő által hozzájáruló 
kapcsolattartás meghirdetett nyilatkozatban 
  álláspályázatra, vagy kiírt meghatározott ideig 
  álláspályázat nélkül   
  jelentkezik   

Összefoglaló adatkezelési tájékoztató a Bobdent Fogászati Kft. által alkalmazott nyilatkozatokban rögzített személyes és különleges adatok kapcsán

Érintettek minden adatkezelés kapcsán: Minden természetes személy, aki a nyilatkozat adatkörei által azonosítható (nyilatkozó, kezelőorvos)
Adatok forrása minden adatkezelés kapcsán: érintettek
Nyilatkozat meghatározása

Jogszabályban meghatározott

cél

Konkrét célJogalapAdatkategóriaIdőtartam
Gyökérkezelés beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1) a) az           egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a gyökérkezelés hozzájárulásához és annak         elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés         / allergia      /      egyéb különleges       adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább

30 évig tárolja az Adatkezelő

Általános       beleegyező nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1) a) az           egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

a        nyilatkozatban rögzített          adatok alapján az orvos által javasolt gyógymódhoz történő hozzájárulás rögzítése, és ennek alapján a gyógymód (pl.                 műtét)

végrehajtása

jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés         / allergia      /      egyéb különleges       adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább

30 évig tárolja az Adatkezelő

Altatásra,           általános érzéstelenítésre vonatkozó tájékoztató, beleegyező nyilatkozatban rögzített adatokkal      kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1) a) az           egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése az altatás/        általános érzéstelenítés hozzájárulásához, és ennek             alapján végrehajtott ellátás jogszerűségének bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, beleegyezés esetleges korlátozása, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább

30 évig tárolja az Adatkezelő

Bölcsességfog eltávolítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1) a) az           egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a bölcsességfog eltávolítása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés         / allergia      /      egyéb különleges       adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább

30 évig tárolja az Adatkezelő

Csontblokk eltávolítás és átültetés beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a csontblokk eltávolítás és átültetés jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Fogeltávolítás, foggyökér eltávolítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a fogeltávolítás, foggyökér eltávolítás jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább

30 évig tárolja az Adatkezelő

Fogszabályozás nyilatkozataiban rögzített adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának

előmozdítása

adatok kezelése a fogszabályozás nyilatkozataiban (kivehető és a láthatatlan fogszabályozó

készülékkel,

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek.

alapján legalább

 

  

fogszabályozó készülék levételével lkapcsolatos, a fogszabályozás menetére vonatkozó beleegyező nyilatkozatban) rögzítettek

végrehajtásának bizonyításához

 különleges adat, keltezés, aláírás(ok)30 évig tárolja az Adatkezelő
Fogászati implantáció (ideértve a Zygoma implantációt is) beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése az implantáció végrehajtása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Nobel Guide implantációs fúrósablon készítéséhez szükséges adattovábbítás engedélyezésével kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Éber szedáció beleegyező nyilatkozatában rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése az éber szedáció végrehajtása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

„Kérelem egészségügyi adatról/dokumentációról készült másolat kiadásához”

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

e) betegjogok érvényesítése

adatok kezelése a kérelemben meghatározottak szerinti lépések megtétele jogalapjának bizonyításához

a kérelem érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló,       önkéntes, hozzájáruláson alapul, de annak kezelése                  és

megválaszolása az Adatkezelő jogi kötelezettsége

(GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

páciens             neve, születési név, szül. hely,      idő,      anyja neve, TAJ szám, lakcím, kérelemben megjelöltek, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Parodontális regenerációs beavatkozás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

sebészi korona hosszabbítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelése

marketing célból

az érintett hozzájárásulásában meghatározott egyedi cél

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) pontja)

név, szül. hely, idő, jelölt beleegyezés(ek), keltezés, aláírásérintett kérésére törlésig
Sinus lift (arcüreg feltöltés) beleegyező

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti arcüreg feltöltésÖnkéntes hozzájárulás (GDPRnév, születési hely, idő, anyja neveaz egészségügyi dokumentáció részét képezi és

 

nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelésmegőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdításaelvégzése jogalapjának bizonyításához6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb

különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Resectio beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Csontpótlás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti csontpótlás beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Cystectomia beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti cystectomia (ciszta eltávolítás) beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve

TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja

az Adatkezelő

Fogpótlás nyilatkozatában rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozatban meghatározottak bizonyításáhozAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet)

páciens neve, szül. hely, idő, anyja szül. neve, lakcím, átvétel napja, telefonszám, kezelőorvos neve, fogpótlás meghatározása, fogorvos véleménye,

keltezés, aláírások

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

fogászati információs lapon rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1)

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása

adatok kezelése a páciens aktuális egészségi állapotának és a kockázatok felméréséhez

Önkéntes hozzájárulás (GDPR

6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, keltezés, aláírás, továbbiakban lásd a nyilatkozat kérdéseit és adott

válaszokat

az egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény

30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

a COVID-19

fertőzésveszély megítéléséhez kapcsolódó nyilatkozat

1997. évi XLVII.

törvény 4. § (1) a népegészségügyi [16. §],

közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele

a veszélyeztetettség felmérése, a szükséges intézkedések meghozatala, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) c) pontja tekintettel az 1997. évi XLVII.

törvényre, továbbá a GDPR 9. cikk (2) bek. i) pontja hivatkozva a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet

25. §-ban meghatározott jogi kötelezettség

teljesítésére.

lásd a nyilatkozatban meghatározott személyes adatokat, valamint a válaszokból következtetésként levonható és a lázmérésből fakadó egészségügyi adatokat. Az adatok célja a beazonosítás, fertőzöttség felmérése és az adatokból következő szükséges

intézkedések végrehajtása

páciens vonatkozásában 30 évig, kísérő vonatkozásában általános elévülési időben, 5 évig kerül letárolásra

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy

 • az egyes beavatkozások során orvos-technikai fotódokumentáció készül, amely az egészségügyi dokumentáció integráns részét képezi, és a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján kerül letárolásra, megőrzésre, jelenleg 30 évig.
 • Adatkezelő mindig az adott kezeléshez feltétlenül szükséges személyes és különleges adatait kezeli, és kizárólag azok a munkatársak férhetnek hozzá, akik ehhez igazolható jogosultsággal

A fogászati klinikán végzett egyéb más, páciensek és kísérőik szempontjából releváns adatkezelések tájékoztatói

[önálló oldalon kezdődően]

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Magyarázat, példa: Ide tartozik a hagyományos és e-számla kibocsátása is, valamint minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum kibocsátása, ha a dokumentum adatvédelmi jogi értelemben természetes személynek minősülő személy személyes adatait tartalmazza
Cél: a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése
Érintettek: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított
AdatkörCélJogalapTárolási idő

2007. évi CXXVII. tv.

169-170. §-ban és 176.§- ban        megfogalmazott adatkategóriák, különösen,      de      nem kizárólagosan    a    vevő (mint érintett) neve és címe, adószáma

a jogszabályi előírások betartása

jogi            kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk

(1) c) pontja) a 2007. évi CXXVII.           törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

2000. évi C. törvény 169.

§-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

Hogyan történik az adatkezelés?

a.      Adatkezelő az érintett felé teljesít, az érintett pedig az Adatkezelő felé pénzügyi teljesítést indít meg. A teljesítés a számla kibocsátás alapja.

b.      Érintett az Adatkezelő számára adatszolgáltatást hajt végre a számla kibocsátásához, a számla kötelező tartalmi elemeinek rögzítéséhez. Amennyiben az érintett nem szolgáltat adatot, vagy valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, úgy Adatkezelő nyugtát vagy más, személyes adatot nem tartalmazó, de számvitelileg megfelelő dokumentumot bocsát ki. Amennyiben az Adatkezelő a teljesítését megelőzően már tudomással bír arról, hogy az érintett nem bocsát vagy nem valós adatokat bocsát a rendelkezésére, úgy köteles a teljesítést visszatartani, érintett számára nem szolgáltatni.

c.      Adatkezelő az adatokat feldolgozza, a számlát kiállítja, adatszolgáltatás végez az adóhatóság felé (elektronikus úton).

d.      Adatkezelő a számlát a vonatkozó időtartamban papír alapon, vagy ha e-számláról van szó, elektronikus úton megőrzi.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

a.      Adóhatóság számára

b.      Könyvvizsgáló, könyvelő számára

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

Kamerarendszer üzemeltetés során történő adatkezelés 

Magyarázat, példa: Adatkezelő a váróban és az épület más részeiben képrögzítő elektronikus térfigyelő kamerarendszert üzemeltet.

Cél: adatok kezelésének fő céljai, összhangban a kameraszabályzatban meghatározott célokkal a következők:

•       a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint

•       személyvédelem,

•       területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása,

•       minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása

•       panasz kivizsgálása

Érintettek: Minden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik
AdatkörCélJogalapTárolási idő
képmás,          felvételen szereplő más adatAzonosítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

 

A jogos érdek a fent meghatározott célokkal van összhangban

az                Adatkezelő mérlegelése alapján 7 nap

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől (érintettről).

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Amennyiben jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek (jogi igény érvényesítése) miatt szükséges, a felvétel átadásra kerülhet hatóság, bíróság számára

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

A kamerarendszer működéséből adódóan automatizált adatkezelést valósít meg (emberi beavatkozás nélkül rögzít), de profilalkotás nem történik.

Egyéb releváns tények, információk

A térfigyelő kamerarendszer 0-24 óráig üzemel.

A felvételekhez kizárólag a jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá, és kizárólag akkor, ha a hozzáférés jogi feltételei fennállnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek     szöveggel     és/vagy     szabványmatricával     történő     megjelölésével,     belépési     pontokon

kameratájékoztatóval, valamint a kameraszabályzattal és mellékleteivel is megtörténik.

Implantátumok nyilvántartása során történő adatkezelés

Cél: 1997. évi XLVII. törvény 22/B. § alapján implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos

beavatkozáson átesett érintett további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése

Érintettek: Minden természetes személy, aki implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett
AdatkörCélJogalapTárolási idő

családi és utónév, születési név, születési dátum, anyja születési nevet, lakóhelye vagy tartózkodási helye, egyéb elérhetősége, a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja, a beültetés, eltávolítás vagy csere oka, a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban az implantátum neve, típusa, gyártási tételszáma

– ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével, a gyártó neve, a forgalmazó neve, székhelye,            akitől            az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, a beültetést végző orvos neve, pecsétszáma, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató neve, működési engedélye száma, az

eszköz UDI azonosítója.

AzonosításJogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja, 9. cikk (2) h) pontja) a 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § alapjánaz egészségügyi dokumentáció részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig meg kell őrizni

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: érintett

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Implantátum regiszter számára

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

Kezelési tervvel kapcsolatos adatkezelés

Cél: kezelési terv rögzítése, lépéseinek betartása, ellenőrzése, későbbi bizonyítás
AdatkörCélJogalapTárolási idő

lásd    a    kezelési    terv adatköreit,      így      pl.: kezelési terv készítőjének neve,      a      (tervezett) kezelésekben közreműködő fogorvosok, dentáhigiénikus      nevei, készítő aláírása, páciens neve, születési dátuma, rendelkezésre           álló képalkotók megjelölése, páciens            fogászati

státusza,            Ajánlott

kezelési        alternatívák

száma,               kezelési alternatíva címe, kezelés tervezett menete (vizitek száma, időintervallumok), egyéb releváns      információk, indokolás (pl. páciens kérése vagy elutasítása)

érintett      és      kezelés azonosítása

1997. évi CLIV. tv. 129.

§-a, amely alapján a kezelőorvos konzíliumot hívhat össze, ill. mást is felkérhet       a       beteg vizsgálatára, gyógykezelésére

egészségügyi dokumentáció      tárolási idejében

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: érintett

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

Nobel certificate (garancia kártya) kiküldésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: garancia kártya kiállítása, kiküldése érintett számára
Érintettek:
AdatkörCélJogalapTárolási idő
névazonosítás

megállapodás megkötése, teljesítése (GDPR 6. cikk

(1) b) pontja)

5 évig (garancia idejében)
címkiküldés

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: érintett

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Postázás esetén a Magyar Posta Zrt. számára.

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

Egyéb

Procera garancia matrica nyilvántartó lapon az Adatkezelő is rögzíti a páciens nevét, születési idejét és matricát.

 

Kezelési díj visszafizéséről szóló nyilatkozatban történő adatkezelés 

Cél: kezelési díj visszafizetésének rögzítése
AdatkörCélJogalapTárolási idő

lásd a nyilatkozat adatait, így pl. név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ  szám,  nyilatkozat

tartalma, keltezés, aláírás, kezelőorvos aláírása

személyazonosítás, későbbi bizonyításönkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)8 évig tekintettel arra, hogy              számviteli bizonylatnak minősül

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: érintett

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

 

Panasztétel során történő adatkezelés

Cél: panasz rögzítése, kivizsgálása, válaszadás
AdatkörCélJogalapTárolási idő
lásd a panaszkezelési lap vagy           jegyzőkönyv adatköreit, így panaszt tevő neve, elérhetősége, panasz, keltezés, aláírásérintett          azonosítás, panasz rögzítése, későbbi bizonyítása

A panasz kezelése jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c)

pontja, 9. cikk (2) f) pontja) az 1997. évi CLIV. törvény 29. §-a

alapján

5 évig (kivéve, ha nem lesz az egészségügyi dokumentáció része)

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: érintett

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén

Történik automatizált adatkezelés, profilalkotás?

Nem történik.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő ezúton hívja fel az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy Adatkezelő különleges személyes adatokat is kezel (így pl. egészségügyi adatokat), ezért az adatbiztonság követelményét messzemenően betartani kívánja.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Adatkezelő az adatokat fizikai és logikai védelmi intézkedésekkel is védi.

További érdemi információk

A páciensek adatai az adatfeldolgozó Flexi Medical Hungary Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140667, posta cím: 1027, Budapest, Tölgyfa utca 28., support@flexi-dent.hu) által biztosított zárt rendszerben, a Flexi-Dent rendszerben kerülnek letárolásra.

Érintetti jogok és joggyakorlás

 Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes

tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat- hordozhatóságTiltako- zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2022. 11. 01.

Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők

Bobdent Fogászati Kft.

Foglaljon időpontot konzultációs
napunkra: 2024. május 24.

Ha Ön is szeretné elkerülni a hagyományos protézist vagy a csontpótlást, viszont szeretné élvezni, hogy felszabadultan mosolyoghat, ehet, ihat, akkor jelentkezzen All-on-4® konzultációs napunkra!

*Ezen a napon a konzultációt, a digitális CT felvételt, a panoráma röntgent és az egyéni kezelési tervet 40% kedvezménnyel 66 000 Ft helyett 39 000 Ft-os áron készítjük el Önnek.

A konzultációs napra jelentkezőket előre egyeztetett időpontban fogadjuk. Az időpontok korlátozott számban, a 06 1 400 1167-es telefonszámunkon vagy az alábbi jelentkezési lap kitöltésével foglalhatók.